De Warme Winkel

is bij nader inzien een veel te obscure naam voor een gezelschap dat gezien

WORDT

als het meest relevante van Nederland, dus gaan we vanaf heden verder als

toneelgroep Amsterdam